Partisanmarsjen er en kjent turmarsj som blir arrangert stort sett hvert år med noen få unntak. Opprinnelig er langløypa på 42 kilometer og går fra Rødsjøen til Ørland. Dette for å minnes flyktningtrafikken som gikk fra Ørland og over til Sverige mens andre verdenskrig pågikk. I de gode år var det mer enn 800 deltakere, men dette tallet har blitt en del mindre siden da.

Historie

Marsjen har blitt arrangert mer enn 36 ganger og når deltakerne kommer til mål vil de få utlevert en medalje. Denne medaljen kalles for Kåre Nessets minnemedalje, for å hedre innsatsen hans for flyktninger under andre verdenskrig. Kåre Nesset var en viktig bidragsyter og han hjalp blant andre de guttene som ble loset over til Serberhytta i 1942 – 1943. Marsjens historie er ikke så gammel. Den ble arrangert for første gang i 1977 og ble kalt for Serbermarsjen, men allerede året etter fikk den sitt nåværende navn, Partisanmarsjen.

Ulike foreninger bak

Det har vært litt ulike foreninger som har arrangert marsjen og til å begynne med var det Partisan-marsjen I.L. Yrjar, men fra år 2000 tok Fosen Turmarsjklubb over og holdt den gående inntil 2016. Her ble klubben lagt ned og en ny arrangør måtte på banen. Dette skjedde relativt raskt og en ny forening så dagens lys i oktober 2016. Den ble kalt for Fosen Gang-Og Vandrelag og de tok over arrangementet sammen med Jarnsjeggemarsjen fra 2017.

Marsjruten

Det har ikke vært den samme løypen som har blitt gått gjennom årene. Tvert imot har denne forandret seg, om ikke hvert år, så har den blitt endret og tilpasset antall deltakere. Den opprinnelige traseen var på 42 kilometer og gikk gjennom terreng og vei. Langs ruten ble de hjulpet med mat og husly av de lokale, slik at de unngikk å bli fanget av tyskerne. De gikk fra Fjøsnesset på Rødsjøen og frem til Austråttborgen på Ørland. Da det ikke var det store antall deltakere som ville gå den opprinnelige ruten, så ble den krympet til 28 kilometer og dette holdt seg inntil 2012. Men, da det kun var 7-8 deltakere som valgte å gå denne distansen, så ble det bestemt å gjøre den kortere. Fra før av hadde det allerede vært mulig å velge kortere løyper og de fleste gikk disse.

Løyper rundt på Ørlandet

Fra 2017 har det vært mulig å gå enten 5, 10 eller 17 kilometer og løypene går rundt på Ørlandet. Her passerer marsjen ulike minnesmerker og etterlatenskaper fra 2.verdenskrig. Fra i år har Partisanmarsjen blitt en del av det som kalles for Fosentrippelen. Denne består av Momyrrennet på ski, Partisanmarsjen hvor man bruker beina og til slutt Rissa rundt på sykkel i august. At det er mange som liker å gå Partisanmarsjen kan blant annet sees på antallet av gjengangere som kommer tilbake hvert år. En av dem er Petter Beversmark som er 82 år gammel. Men alder spiller ingen rolle og han nyter å gå denne marsj hvert år. Blant de som kommer tilbake år etter år finner man også storfamilier med mamma, pappa, barn og besteforeldre. En marsj som er for alle i uansett alder.