Det finnes et stort antall turer som man kan melde seg på i de ulike turmarsjklubbene. Disse er gjerne publisert på nettsiden til din lokale klubb eller det er mulig å søke hos andre om det er spesielle turer du ønsker å delta i. Etter påmelding så kan du eller dere trygt møte opp ved startstedet og her vil det ofte være et sekretariat. Det er man kjøper et startkort, og man kan velge mellom startkort med og uten medalje. Prisen for kortet uten medalje er på kr. 20 og med medalje på kr. 50-60. Startkortet tar du med på turen.

Selve løypene varierer i lengde, men er typisk på mellom 5 kilometer og opp til 20 kilometer. Disse er bra merket med piler og merkebånd. Det vil også være en kontrollstasjon / rasteplass underveis og her er det mulig å få kjøpt forfriskninger som brus, saft, rundstykker, boller eller kaffe. På denne stasjonen vil man ofte også få et klipp i startkortet slik at man har bevis for å ha vært der.

Premiering

Når man går turmarsj gjennom den lokale turmarsjklubb, så skjer dette i regis av Norges Turmarsj-forbund. Her er det mulig å registrere de antall turer man har gått og antall kilometer som er gjennomført. Etter gjennomføring av et visst antall turer kan du få merker og pins som beviser dette. Som nybegynner innen marsj kan du be om et gratisbevis til å begynne med. Her er det plass til tre turer og når dette er fullt er det mulig å kjøpe et grønt deltakerbevis og fortsette med å samle på stempler. Men det er selvsagt helt frivillig.

Det grønne deltakerbeviset koster kr 45 og gir deg rett til en premie etter du har fullført de første 10 turmarsjer. Om du bruker to måneder eller to år på å gjennomføre disse 10 turmarsjer er helt opp til deg. Du vil så få tilsendt et diplom, en jakkenål og et stoffmerke. Etter hvert som du går flere og flere marsjer, og passere de neste intervaller, så får du nye stoffmerker, jakkenåler og diplomer som beviser at du har gjennomført 25, 50, 75 turmarsjer osv.

Kilometerbevis

Utover å få premie for antall fullførte marsjer, så kan man også få premiering etter antall kilometer. Disse to premieringer følger hverandre, men er likevel uavhengige. Du får et eget diplom etter du har gått 500 kilometer og deretter for hver nye 500 kilometer. Slik fortsetter det inntil 8 000 kilometer og derfra endres intervallet til hver 1 000 kilometer. Med mange klubber rundt om i landet, er det alle muligheter for å gjennomføre et stort antall turmarsjer. Det er primært for din egen tilfredsstillelses skyld og i tillegg er det godt for helbredet.

Det finnes også en rekke større marsjer med deltakelse av flere tusen mennesker. En av disse er Sagamarsjen, som er en hyldest til dem som deltok i slaget ved Stiklestad i 1030. Her går man i to dager, fra Medstugan i Sverige og til nettopp Stiklestad. Underveis vil det også være underholdning med mer for alle deltakerne. En annen av de større arrangementer er Partisanmarsjen som går på Ørlandet. Her kan man gå ulike lengder, fra 5 kilometer og opptil 17 kilometer. Denne marsjen er til ære for Kåre Nesset som hjalp mange med å flykte til Sverige under andre verdenskrig.